Lähituotteilla makua lautaselle

Hankkeessa parannetaan paikallisen ruuan saatavuutta ammattikeittiöille, edistetään paikallisen ruuan menekkiä ja autetaan pohjoissavolaisia ruoka-alan toimijoita verkostoitumaan paremmin. Hankkeen toimintojen avulla tehdään näkyväksi paikallisten raaka-aineiden kysyntä ja tarpeet ravintoloissa, parannetaan ravintoloiden ja tuottajien kohtaamista sekä parannetaan tuotteiden saatavuutta
ammattilaisten käyttöön. Hankkeessa tuetaan tuottajien kykyä kehittää ravintola-alan tarpeita vastaavia raaka-aineita ja elintarvikkeita. Koko ruokaketjun yhteistyöllä voidaan parantaa ja vahvistaa lähellä tuotetun ruoan käyttöä, tunnettuutta ja saavutettavuutta. Yhteistyötä parannetaan kehittämällä ratkaisuja lähellä tuotetun ruoan jakelukanaviin, tuotekehitykseen ja saatavuuteen liittyviin haasteisiin. Läpileikkaavana teemana on kestävyys ruokaketjussa. Tavoitteena on lisätä myös yritysten ymmärrystä oman toiminnan vastuullisuudesta ja kestävyydestä.

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2024-28.2.2026.

Hankkeena toteuttajat
Hankkeen hallinnoijana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajina Savon ammattiopisto, Palvelualan opisto Kuopio ja ProAgria/Maa- ja kotitalousnaiset. Hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta.

Hankkeen toimenpiteet

RUOKAKETJUN VERKOSTOITUMINEN JA INNOVAATIOT (TP 1)
Pohjoissavolaisten raaka-aineiden tunnettuuden ja käytön lisääminen ammattikeittiöissä konkreettisten toimintojen ja uusien innovaatioiden kautta. Järjestetään koko ruokaketjun verkostoitumistilaisuuksia sekä virtuaalisia makumatkoja eripuolella Pohjois-Savoa sekä Makuja Pohjois-Savosta -menukilpailu yhtesityössä Savon keittiömestareiden kanssa.

LÄHIRUOAN SAATAVUUDEN PARANTAMINEN DIGITALISAATION AVULLA (TP 2)
Saatavuuden ja löydettävyyden avuksi valjastetaan digitaaliset kanavat ja tehdään selvitystyötä uusista myyntipisteistä. Selvitetään itsepalvelukonttien ja digimyyntikanavien toimivuutta. Tehdään digikartta lähituottajista ja pilotoidaan terminaalituotemalli yhteistyössä tukkujen kanssa.

LÄHIRUOKA TUOTTEIDEN MENEKIN EDISTÄMISTÄ (TP 3)
Kannattavuuden parantaminen ja menekin edistämistä esillepanon, tuotekehityksen ja kysynnän varmistamisen avulla. Järjestetään tuotekehitystyöpajoja, myynninedistämistutkimuksia, pop up-tapahtumia, opintomatkoja ja osallistutaan ruokalahjakilpailuihin.

VIESTINTÄÄ PAIKALLISESTI TUOTETUSTA RUUASTA, POHJOISSAVOLAISESTA RUOKAKETJUSTA JA SEN TOIMIJOISTA (TP 4)
Lisätään tietoisuutta lähiruuasta ja sen hyödyistä sekä toimijoista monipuolisen viestinnän avulla. Toimenpiteiden avulla pyritään saavuttamaan laajempaa näkyvyyttä ja kiinnostusta lähiruokaa kohtaan sekä innostamaan että hyödyntämään lähiruokaa osana vastuullisia ruokavalintoja. Tehdään aiheesta tietoiskuja, reseptiikkaa, kuvia ja videoita.

VASTUULLISUUS JA KESTÄVYYS LÄHIRUOKAKETJUSSA (TP 5)
Vastuullisuus ja kestävä ruokatarjonta kulkee läpileikkaavana teemana kaikissa työpaketeissa. Lisäksi järjestetään vastuullisuuteen liittyviä työpajoja ja kasataan yrityksille infopaketti vastuullisesta ruokaketjusta.

HANKKEEN HALLINNOINTI (TP6)

Lisätietoja

Hankkeen rahoittajat

Hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta