Pohjoissavolaisilla mauilla elinvoimaisuutta ja kestävyyttä maakuntaan

Yli 25 pohjoissavolaista yritystä haluaa nostaa lähiruoan niin kuluttajien lautasille kuin ammattikeittiöihinkin alueellisen yhteistyön voimin. Tavoitteenamme on lisätä lähiruoan saatavuutta ja kestäviä hankintaketjuja alueellamme tarjoamalla uusia myyntikanavia, kehittämällä kuluttajaviestintää sekä hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja. Yhteistyö on avainasemassa luodessamme vahvempaa ja kestävämpää ruokaketjua yhdessä.  

Lähiruoka ja sen suosio on useiden tutkimusten mukaan nousussa. Monipuolinen lähiruoka vastaa myös useaan ruokatrendiin. Kuluttajat etsivät yhä enemmän lähituotteita, jotka tarjoavat korkeaa laatua, tuoreutta ja herkullisia makuja, samalla kun ne vastaavat heidän kasvavaan kiinnostukseensa vastuullisuutta ja kestävyyttä kohtaan. Kuluttajat haluavat myös tukea paikallisia tuottajia. Lähiruoka koetaan vastuullisena valintana ja sen kuluttaminen aluetalouden tukemisena. Nykyisin arvostetaan erityisesti uudistavaa ruokaa ja maataloutta, joka tukee luonnon monimuotoisuutta, vähentää maatalouden hiilijalanjälkeä ja edistää maaperän elpymistä. Ruokaketjun jäljitettävyys on yhä tärkeämpää, ja paikalliset tuottajat ja brändit saavat yhä enemmän huomiota.  Paikallisen ruoan tarina ja maut ovat tuttuja ja tarjoavat kuluttajille mielihyvää ja turvallisuuden tunnetta. Ruokavalinnoilla tuetaan myös yksilöllisyyttä ja vahvistetaan omaa identiteettiä. Lähiruoan tukeminen edistää myös paikallisen ruokakulttuurin säilymistä. 

Paikallisen ruuan käytön edistäminen lisää yritysten kannattavuutta ja tukee työllisyyttä, edistäen siten taloudellista ja sosiaalista vastuuta. Lähellä tuotetun ruoan suosiminen vaikuttaa myönteisesti koko alueeseen: se parantaa hyvinvointia, edistää aluetaloutta ja tekee alueesta monipuolisemman ja elinvoimaisemman. 

’Lähituotteilla makua lautaselle’ -hankkeessa korostetaan vastuullisuutta ja kestävän kehityksen periaatteita. Tavoitteenamme on edistää positiivisen kädenjäljen vaikutusta ja mahdollistaa kestävä kehitys. Hankkeella tuemme yrityksiä pysymään mukana kestävän kehityksen muutoksessa.  

Pohjois-Savon visio 2027 on olla eurooppalaisittain tunnettu, alueelliseen tuotantoon pohjautuva, vetovoimainen ruokamaakunta. Maaseutuyrittäjyys ja biotalous ovat keskeisiä osa elinvoimaista maaseutua. Hankkeella edistämme digitalisaatiota ja sen hyödyntämistä paikallisen ruuan myynnin edistämisessä ja saavutettavuuden parantamisessa sekä kuluttajaviestinnässä. Toimimalla yhdessä liikeyritykset voivat löytää uusia keinoja lisätä myyntiään, hyödyntää sivuvirtoja ja tavoittaa uusia asiakkaita.  

Pohjoissavolainen lähiruoka tulee näkymään ja kuulumaan vahvasti seuraavien kahden vuoden aikana. Savonia-ammattikorkeakoulun (Savonia), Savon ammattiopiston (Sakky), Palvelualan Opisto Kuopion (Paok) ja Maa- ja kotitalousnaisten/ProAgrian yhteinen lähiruokahanke haluaa olla tukemassa koko pohjoissavolaisen ruokaketjun verkostoitumista, uusia ruokainnovaatioita, tapahtumia, vetovoimaa ja saavutettavuutta sekä ratkaisemaan lähiruoan saatavuuden haasteita niin kuluttajien kuin ammattikeittiöidenkin osalta. Tutustu mukana oleviin pohjoissavolaisiin yrityksiin: https://makujapohjoissavosta.fi/yrityskumppanit/  

Tule mukaan tukemaan alueellista ruokakumppanuuttamme ja nauttimaan laadukkaasta lähiruoasta! 

Lisätietoja: Hannaleena Uhlbäck-Ropponen, p. 0447855580, hannaleena.uhlback-ropponen@savonia.fi 

Lähituotteilla makua lautaselle –hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta. Hankkeessa parannetaan paikallisen ruuan saatavuutta ammattikeittiöille, edistetään paikallisen ruuan menekkiä ja autetaan pohjoissavolaisia ruoka-alan toimijoita verkostoitumaan paremmin. Tavoitteena on lisätä yritysten ymmärrystä oman toiminnan vastuullisuudesta ja kestävyydestä. Jotta kuluttajat voivat kasvattaa omaa positiivista kädenjälkeään on ruokaketjun tuotettava kuluttajien kasvaviin vaatimuksiin sopivia kestävämpiä tuotteita. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2024-28.2.2026. Toteuttajat: Savonia-amk, Sakky, PAOK ja ProAgria/MKN